کتری شیطان، آبشاری که غیب می شود

کتری شیطان، آبشاری که غیب می شود

کتری شیطان، آبشاری که غیب می شود  ،کتری شیطان – The Devil’s Kettle آبشار بسیار عجیبی در مرز بین آمریکا و کانادا وجود دارد که برای مدت زیادی به عنوان یک مقصد مرموز شناخته می‌شد. آبشار شیطان یک آبشار دوقلو است که در ادامه رودخانه برول در پارک سی آر مگنی وجود دارد. قسمت شرقی […]