بیوگرافی آبراهام مازلو

بیوگرافی ابراهام مازلو

بیوگرافی آبراهام مازلو آبراهام مازلو (Abraham Maslow) و کارل راجرز، دو نام بزرگ روانشناسی انسان گرا هستند.روانشناسی انسان گرا، الگویی فکری است که پس از اوج گرفتن روانکاوی فرویدی و روانشناسی رفتارگرا – و به نوعی در پاسخ به آن‌ها – شکل گرفت.مازلو این اقبال را داشته است که علاوه بر فضای روانشناسی، جایگاه والایی […]