چگونه باورهایم را تغییر دهم 2000 تومان

چگونه باورهایم را تغییر دهم

چگونه باورهایم را تغییر دهم عادت ها رفتارهایی هستند که ناخودآگاه انجامشان می دهیم و عادت ها به مرور زمان و در اثر تکرار به باورهای ما تبدیل می شوند. عوامل زیادی در شکل گیری عادت ها و باورهای ما [...]

مشاهده و دانلود