۵ دقیقه این ویدیو مساوی ۵۰ سال تجربست

۵ دقیقه این ویدیو مساوی ۵۰ سال تجربست

۵ دقیقه این ویدیو مساوی ۵۰ سال تجربست ،در این ویدیو شما تجربه ای را یاد میگیرید برابر با پنجاه سال تجربه زندگی شماست زندگی سخته و باید برای خوشبخت بودن در آن جنگید تلاش کرد با راز ثروت همراه باشید.

تو یک آدم مهمی. یک شخصیت استثنایی

۵ دقیقه این ویدیو مساوی ۵۰ سال تجربست
تو بزرگ فکر میکنی، پس رویاهای بزرگ داشته باش.
از انجام کارهای بزرگ برمیای.
تو توانایی زیادی برای انجام موفقیت آمیز کارها داری.
تو توی سطح عالی کار میکنی.
به خوشحالی، پیشرفت و موفقیت ایمان داری، پس فقط از خوشحالی بگو، فقط از پیشرفت بگو ،فقط از موفقیت بگو.
تو انگیزه خیلی زیادی داری، انگیزها رو توی مسیر کار بنداز.
هیچ چیز نمیتونه  تو رو متوقف کنه.
هیچ چیز. تو فوق العاده ای، تو دلگرمی تو  شور و شوق داری.
تو ظاهر عالی داری، تو احساس عالی داری ،همین طور بمون .
تو هرکاری اراده کنی میتونی انجام بدی.
دیروز حسابی گل کاشتی، ولی امروز میخواهی بیشتر گل بکاری(منظور به هدف زدنِ) حالا این تو و این هدف ات برو جلو.
نکته : این جملات رو حفظ کن و با خودت تکرار کن، این تکرارها جلوی آینه قدر بیشتری به تو میده.
سعی کن اسم خودت رو اول جمله ها بزاری
مثلا (امین تو یه آدم مهمی یا گلشیفته تو یک آدم مهمی) به این شکل متن انرژی بخش تو بهتر به ذهنت نفوذ میکنه.
۵ دقیقه این ویدیو مساوی ۵۰ سال تجربست

پیروزی در قبول نکردن شکستِ و هر شکست یک پله است

یاد گرفتم که پیروزی در قبول نکردن شکستِ و هر شکست یک پله است در راه اوج گرفتن و رسیدن به هدف.
دقیقا توانایی افراد خیلی قدرتمند و موفق توی همین مورده، یعنی طرز فکر شکست ناپذیر دارن.
پس تو هم باید به این طرز فکر برسی. اولا نترس و هرچی از زندگی میخوای طلب کن.
دوما یادت باشه اجازه ندی که دیگران برای زندگی تو تصمیم بگیرن.
نذار به تو دستور بدن چطوری زندگی کنی.
اگر کسی سر به سرت گذاشت سرت رو زیر ننداز و اجازه نده که اذیتت کنن.
شجاع باش و مقابل زورگوهای زندگی ایستادگی کن.
بذار بفهمن که نمیتونن تو رو اذیت کنن .
قوانین خودت رو تنها خودت باید بسازی.
برای دانلود ویدیو روی لینک بزنید

پاسخ دهید