پرورش استعداد خدادادی

فرآیند پرورش استعداد خدادادی

پرورش استعداد خدادادی نیازمند اقدام عملی برای تحقق آن توسط افراد است.اگر استعداد ذاتی با کمک نیروی خواسته ها باشد دستیابی به اهداف میسر خواهد بود. نخست باید تغییر دیدگاه از نخواستن به خواستن اتفاق بیفتد. بعد از این مرحله، باید اقدام به تحقق استعداد را مد نظر قرار دهیم. راز ثروت شما را به مطالعه این فرآیند دعوت می کند.

پرورش استعداد خدادادی

رابرت کیوساکی و شارون لچنر به منظور پرورش نیروی استعداد خدادادی فرآیند ده گانه ای را بر شمرده اند.

در مرحله نخست باید نخواستن را به خواستن تبدیل کرد. نیروی خواسته ها به عبارتی نیروی روان که جزء بالاترین نیروهاست، اولین گام در این جهت است.

گام اول: فهرستی از نخواستن ها؛

نمیخواهم که در سراسر زندگی ام کار کنم.

شغلی مطمئن و خانه ای در حومه شهر را نمیخواهم.

نمیخواهم کارمند کسی باشم.

متنفرم از اینکه مانند پدرم به دلیل گرفتاری های کاری به تماشای مسابقه فوتبال فرزندم نروم.

متنفرم از اینکه حاصل سخت کوشی و جان کندن خود را مانند پدرم به دولت بدهم.

فهرستی از خواسته ها؛

می خواهم برای سفر کردن و زندگی به سبکی که دوست دارم، آزاد باشم.

می خواهم در جوانی به این ها برسم.

مهار وقت و زندگی به دست خودم باشد.

میخواهم پول را به خدمت و کار کردن وا دارم.

گام دوم: حق انتخاب روزانه؛ نیروی انتخاب به این دلیل است که انسان ها تمایل دارند تا در سرزمینی آزاد زنـدگی کننـد.

گام سوم: در دوست گرفتن دوراندیش باشید؛ نیروی همگرایی من دوست را بر پایه وضعیت مالی برنمی گزینم.

گام چهارم: در یک فرمول خبره شوید، سپس به یادگیری فرمـول تـازه ای رو آوریـد: نیـروی با شـتاب آموختن.

گام پنجم: نخست سهم خود را بپردازید. اگر نمی توانید مهار خود را در دست داشته باشید، به دنبال ثروتمندی نروید.

همچنین بخوانید: استعداد مهم است یا تلاش

گام ششم: به کارگزاران خوب مزد بدهید. باید به حرفه ای ها دستمزد خوب پرداخت.

گام هشتم: دارایی ها برایتان وسائل رفاه و خوشگذرانی می خرند. تنها تفاوت این است که بسیاری از مردم چیزهای تجملی را با گرفتن وام و اعتبار می خرند.

گام نهم: نیاز به قهرمان زندگی؛ نیرویی که باعث می شود شخص خود را شبیه آنان کند.

گام دهم: به دیگران بیاموزید، خودتان نیز خواهید آموخت.

اقدام برای تحقق نیروی ذاتی خواسته ها

 اقدام به تحقق استعداد

آنچه را اکنون قرار است با نیروی استعداد ذاتی انجام می دهید، کنار بگذارید. به عبارت دیگر، کارتان را متوقف کنید و ارزیابی نمایید که چه فعالیت هایی نتیجه بخش و کدام ها بی نتیجه بوده اند.

به دنبال اندیشه های نو باشید.

کسی را بیابید که راهی را که شما می خواهید بروید پیش رفته باشد او را به ناهار مهمان کنید. از وی راهنمایی های بکر بخواهید و چم و خم انجام آن فعالیت را جویا شوید.

در کلاس ها شرکت نموده و فایل های آموزشی بخرید.

پیشنهادهای فراوان بدهید. هنگامی که در پی خرید ملک هستم، به موارد زیادی سر می زنم و پیشنهاد می دهم.

در هر ناحیه ماهانه ١٠ دقیقه رانندگی و یا پیاده روی کنید. من بسیاری از موارد خوب را هنگام پیاده روی پیدا کرده ام.

اصول شناسایی ارزش در خرید مستغلات، سهام، شرکتی تازه، خانه ای تازه، همسر، حتی پودر رختشویی یکسان است.

فرایند همواره یکسان است، باید بدانید چه می خواهید و در پی آن بگردید.

به دنبال موارد مناسب باشید. سود را باید هنگام خرید برد نه فروش.

از تاریخ درس بیاموزید.

هم اکنون دست به کار شوید.

فرآیند پرورش استعداد خدادادی و ذاتی

چکیده

فرآیند پرورش استعداد خدادادی نیازمند درک درستی از چیزهایی است که می خواهیم و چیزهایی است که نمی خواهیم.

نگاهی به تجربیات کسانی که مسیر ما را پیش گرفتند از یک سو و از سوی دیگر یادگیری خود و آموزش دیگران می تواند ما را در جهت صحیح تحقق استعداد ذاتی مان کمک کند.

پاسخ دهید