فواید آب برای بدن انسان

فواید آب برای بدن انسان

فواید آب برای بدن انسان آب یک مایع حیات بخش است که بخش اعظم از وزن بدن انسان را تشکیل داده است، ۳/۲ و یـا %۷۰ وزن بدن انسان را آب تشکیل می دهد. با توجه به فرارسیدن فصل گرما و نیاز بیشتر بدن به این مایع حیات بخش در مورد فواید آن برای بدن […]