چگونه روز خوبی داشته باشیم

روز خوب

چگونه روز خوبی داشته باشیم داشتن یک روز خوب، به شروع آن روز بستگی دارد. علم روان شناسی ثابت کرده است که داشتن یک آغاز خوب در صبح، می تواند بدن و روحیه شما را به‌ شکل مداومی تا انتهای شب در وضعیتی خوب نگه دارد. هر چند این موضوع بنابر افراد مختلف و ضرباهنگ […]

تبدیل روز بد کاری به روز خوب

تبدیل روز بد کاری به روز خوب

تبدیل روز بد کاری به روز خوب همه روزها مثل هم نیستند. ممکن است برخی روزها پر از آشفتگی و شلوغی و فشار کاری باشد و در کل روز بدی باشد. در چنین مواقعی دچار سردرد می شوید و در بدنتان احساس خستگی و کوفتگی می کنید. ناگهان کامپیوتر شما خراب می شود و نمی […]