بیداری انگیزه درون

بیداری انگیزه درون

بیداری انگیزه درون ، بیداری انگیزه درون از درون خودتان شکل می‌گیرد و شما را راضی می‌کند که دست به یک رفتار خاص بزنید. این مفهوم در مقابلِ انگیزه بیرونی قرار دارد که در آن منبع انگیزه، دریافت پاداش یا دوری از مجازات است. انگیزه چیست ؟ انگیزه یعنی میل به انجام اما انجام به […]

7 روش ایجاد انگیزه قوی در خود.

7 روش ایجاد انگیزه قوی در خود. چگونه با انگیزه باشیم بسیاری از افراد با وجود داشتن موقعیت اجتماعی و کار مناسب ، هر از چند گاه ممکن است از کار و تلاشهای اجتماعی خسته و بی انگیزه و سست شوند. بخصوص اگر فرد مجبور باشد به یکباره در چند نقش کلیدی یا غیراساسی یک […]