دانلود رایگان کتاب نظریه انتخاب

کتاب-نظریه-انتخاب-روان-شناسی-نوین-آزادی-شخصی

کتاب نظریه انتخاب نوشته دکتر ویلیام گلاسر درباره اهمیت روابط خوب است. این کتاب روی چهار رابطه که همگی باید بهبود یابند تمرکز می کند. این روابط شامل رابطه زن و شوهر، رابطه والد و فرزند، رابطه معلم و شاگرد و مدیر و کارمند هستند. نظریه انتخاب با بیان اینکه اگر این روابط بهبود پیدا […]