تکنیک های افزایش درآمد

تکنیک های افزایش درآمد

تکنیک های افزایش در آمد ، این روز ها خیلی ها به دنبال افزایش درآمد هستند اما راهکار های افزایش درآمد را بلد نیستن ما در راز ثروت تکنیک های افزایش درآمد را به شما یاد میدهیم. راهکار های افزایش شغل دوم بیشتر کار کنید تا بیشتر پول بگیرید. این یکی از واضح ترین راه […]

علم اقتصاد چیست

علم اقتصاد چیست

علم اقتصاد چیست فلسفه‌ی اقتصاد همچون علم تصمیم‌گیری، زندگی روز‌مره‌ی ما را اداره می‌کند. حتی اگر ما به این مسئله آگاه نباشیم. هنگامی که ما نرخ سود کارت اعتباریمان را اندازه می‌گیریم یا بررسی می‌کنیم که یک ماشین جدید بخریم، خانه‌ای را اجاره کنیم یا برای شام بیرون می‌رویم یا به تعطیلات می‌رویم، در همه‌ی این […]

شم اقتصادی چیست

شم اقتصادی

 شم اقتصادی کی از مشکلات موجود در کشور ما بخشی از آموزش هایی است که در خانواده، مدرسه و دانشگاه ارائه می شود بدون آنکه هدف از آموزش آنها مشخص گردد. آموزش می بینیم که صرفاً شغلی داشته باشیم یا اینکه کارمند شویم و نه کارآفرین. کارآفرین یعنی کسی که با استفاده از ایده، فکر […]