زندگینامه لوکوربوزیه طراح و پیشگام معماری مدرن

زندگینامه لوکوربوزیه

زندگینامه لوکوربوزیه طراح و پیشگام معماری مدرن لوکوربوزیه از جمله افراد بسیار مهمی است که جامعه معماری دنیا به خوبی با وی آشنا هستند. وی یکی از پیشگامان سبک معماری مدرنی بود که هم اکنون در زندگی خود شاهد آن هستیم. وقتی لوکوربوزیه روی کار آمد و سبک جدید معماری را به همگان نشان داد، […]